top of page

過去の予定

 • 2023/3/4  盛岡市定時評議会・表彰式 

 10:00~        盛岡市立総合プール研修室

 • ​2023/3/5  盛岡市野球協会 審判員勉強会 

        9:00~12:00     岩手県営球場 研修室 

   

 • 2023/3/11・12 チーム受付(A・B・C・OB)

                                  市民体、マスターズ参加受付 

   10:00~15:00 岩手県営野球場 役員室

bottom of page